Historie

Hořické KINO 70 bylo postaveno v roce 1972 jako jedno z mála 70mm kin. Jednalo se tehdy o technickou novinku, která umožňovala projekci na mnohem větší plátno a 5ti kanálový zvuk. Kina byla v té době hojně navštěvována a výstavba byla tedy koncipována dost velkoryse. V průběhu let se od výroby 70mm filmů pro vysoké výrobní náklady a provozní a technické potíže postupně upustilo. Kino nadále promítalo 35mm Filmy a některé technické vymoženosti tak zůstaly nevyužité. Později s příchodem společenských změn a nových technologií (nové programy televize, video, DVD, domácí kina, internet,...), se návštěvnost kin postupně snižovala. O další návštěvníky přišla klasická kina s nástupem multikin. Ta nabídla kvalitnější divácký komfort, moderní prostředí, kvalitní techniku a díky vstřícnosti distributorů i včasnější nasazování filmů. Zvláště kina v blízkosti multikin nemohla v této konkurenci obstát.

 

Současnost

Společnost Tesora Group s.r.o. vyhrála výběrové řízení na dlouhodobý pronájem Biografu Na Špici v Hořicích. Město Hořice v listopadu 2012 investovalo do digitalizace kina téměř 3 mil. Jedná se DCI technologii v rozlišení 2k (ready 4k) s promítáním na stříbrné plátno o rozměrech cca 14,5x6 m, s digitálním 6 nebo 8kanálovým zvukem (dle kopií). Promítací plátno je jedno z největších v Královéhradeckém kraji. Projektor je také vybaven polarizačním modulátorem DepthQ pro 3D projekci, satelitním kompletem pro satelitní přenos a počítačem umožňujícím přehrát alternativní obsah z BlueRay / DVD disků. Zůstala také zachována možnost 35mm projekce pro archivní snímky.

Naším cílem je zvýšit prestiž tohoto kulturního zařízení, zefektivnit a zkvalitnit poskytované služby a naplno využít potenciál, který objekt hořického kina přináší.Biograf Na Špici se stane multifunkčním médiem zprostředkovávajícím zábavu, vzdělání a kulturní vyžití pro co nejširší skupinu občanů, které při provozu uplatní komerční metody podnikatelských subjektů a bude se řídit demografickou segmentací trhu. Sál Biografu Na Špici již je využíván ke kulturně vzdělávacím pořadům i konferenčnímu pronájmu. V projektu se počítá se zefektivněním celého objektu, včetně vestibulu pro další komerční i vzdělávací akce. Můžeme nabídnout prostor pro školení, hudební a divadelní akce, projekce pro školy, projekty „Kultura a škola“, přednášky a prezentace pro veřejnost i komerční využití. Projekt modernizace a zkvalitnění služeb v hořickém kině počítá se spoluprací se školami i místními sdruženími a zájmovými spolky a kluby. Spolupráce bude jistě úměrná možnostem organizací a spolků s ohledem na povahu akcí. Mezi zkvalitnění služeb bude patřit využití vestibulu pro občerstvení na profesionální úrovni. V roce 2015 chceme v prostoru vestibulu kina vybudovat kavárnu a vinárnu. Vestibul tak dokáže flexibilně reagovat na požadavky klientů ve všech oblastech a z hlediska diváků bude kino schopné konkurovat i multikinům. Dalším využitím vestibulu bude pořádání „klubových večerů“ s programem ve stylu Stand up comedy, drobné hudební produkce aj.

Najděte svoji akci