PARTNERSTVÍ ERASMUS

Biograf Na Špici je dlouhodobým partnerem Zemědělské akademie a Gymnázia Hořice v oblasti projektů Erasmus+. Dlouholetá spolupráce, která přináší pro Biograf mezinárodní přesah, začala již v roce 2014.

 

ProjektSTAR 2 

Projekt týkající se UDRŽITELNOSTI zahrnoval spolupráci s italskou školou a byl ukončen v srpnu 2020.

 

Projekt: HUG YOUR ENVIRONMENT AGAINST 4P

Projekt je spojen s životním prostředím a je připraven pro žáky nižšího gymnázia. 

Cíl projektu je zaměřen na rozvoj kreativního myšlení prostřednictvím her, vyprávění příběhů a tvorbou videí.  

Délka projektu je 24 měsíců - projekt začal 1. 9. 2019  a končí 31. 8. 2021 (projekt prodloužen do 31. 8. 2022)

Spolupracující země jsou Česká republika(Zemědělská akademie je autorem projektu), Itálie, Turecko,  Španělsko a Velká Británie. 

https://erasmus-hug-the-environment.webnode.cz

 

ProjektLEARN OUR COMMON HERITAGE THROUGH FILMS

Projekt se zabývá problematikou migrace a sociálního a kulturního rozdílu s migrací souvisejícím. Sociální a kulturní rozdíly žáci analyzují pomocí typických filmů natočených v jednotlivých zemích. Žáci pracují s filmy vytvořenými v období od 50tých do 90tých let postupně v každé z participujících zemí. 

Cílem projektu je prohloubení tolerance mezi odlišnými kulturami. 

Délka projektu je 24 měsíců – projekt začal 1. 9. 2019  a končí 31. 8. 2021. 

(projekt prodloužen do 31. 8. 2022)

Spolupracující země jsou Česká republika(Zemědělská akademie je partnerem projektu), Itálie(italská škola je autorem projektu), Turecko, Rumunsko a Řecko.

https://4lyk-kardits.kar.sch.gr/erasmus/report-c1-italy/ 

 

ProjektTHE POWER OF DIGISCHOOLS 

Projekt vychází ze skutečnosti, že dnešní děti velmi dovedně používají digitální technologie a mnohdy jsou na nich i závislé. V průběhu projektu se tedy zapojují a využívají vybrané online aktivity k prohloubení učiva ve škole. Zároveň se žáci seznámí s formami výuky hravou avšak tradiční formou (tedy bez použití digitálních technologií).

Cílem projektu je propojit svět online prostředí a tradičních výukových metod a zároveň přiblížit využití digitálních metod učitelům různých předmětů.    

Délka projektu je 36 měsíců – projekt začal 1. 9. 2020  a končí 31. 8. 2023.

Spolupracující země jsou Česká republika(Zemědělská akademie je autorem projektu), Turecko(dvě různé školy), Polsko, Španělsko, Rumunsko a Řecko.  

https://allonsyassociation.wixsite.com/project?fbclid=IwAR1CGtlEWwU4Wi1Qux1OlHIh0WaUvEHNvi5meumMdMadIUrvecu7BWmL_-M)                  

ProjektAGRICULTURE and GLOBAL CHALLENGES

Projekt se v souladu se zvyšujícím se počtem obyvatel a nároky na produktivitu, zabývá udržitelnými technologiemi požívanými v zemědělství. Zároveň se studenti zabývají ekonomickými faktory ovlivňujícími používané technologie. Projekt je tedy rozdělen na tři části: Produkce, Ekonomická prosperita a Ochrana životního prostředí.

Cílem projektu je připravit studenty zemědělských oborů na nutnost používání udržitelných technologií při současném zachování objemu produkce.

Délka projektu je 24 měsíců – projekt začal 1. 9. 2020  a končí 31. 8. 2022.

(projekt prodloužen do 31. 8. 2023)

Spolupracující země jsou Česká republika(Zemědělská akademie je autorem projektu), Řecko, Portugalsko, Španělsko a Itálie.  

https://arch--agriculture-and-global-challenges0.webnode.page/